No:15 -;21 Ocak 2004, AB Üyesi ve Aday Ülkelerdeki Büyükelçilerimizin Katılımıyla Düzenlenecek İstişare Toplantısı

Hükümetimizin dış politikadaki temel hedeflerinden biri,  Aralık 2004 tarihinde yapılacak olan AB Zirvesinde ülkemizle üyelik müzakerelerine başlanması yönündeki kararın alınmasıdır. Bu açıdan 2004 yılı bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 

Bu kritik dönemde, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele almak amacıyla Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızın başkanlıklarında AB üyesi ülke ile diğer ilgili merkezlerdeki Büyükelçilerimizin katılımıyla 25-26 Aralık 2003 tarihlerinde Ankara’da  istişare toplantıları yapılmıştı.   

Bu defa, benzer nitelikte bir istişare toplantısı Sayın Bakanımızın başkanlığında Temsilciliğimizin bulunduğu katılımcı ve aday ülkelerdeki Büyükelçilerimizle 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir.