No:148 - 2 Eylül 2003, Bakanlığımızın CeBIT Euroasia Bilişim Fuarı ve Bilişim Zirvesi '03'e Katılımı hk.

Ülkemizde e-Devlet çalışmalarında öncü rol oynamakta olan Bakanlığımız, merkez teşkilatımız içerisinde ve dış temsilciliklerimizle olan haberleşmemizde kullanılmakta olan programlar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bilişim teknolojileri aracılığıyla sunulan hizmetleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla, 2-7 Eylül 2003 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan CeBIT Euroasia Bilişim Fuarına bir stand ile katılacaktır. 

CeBIT Euroasia Bilişim Fuan'nda, 

· Bakanlığımızın iç ve dış yazışmalarının otomasyonu ve arşivlenmesi amacıyla hazırlanan ve merkez teşkilatımızda 2001  yılından bu yana kullanılmakta olan ve dış teşkilatımızda kurulum çalışmaları süren BelgeArşiv programı, 

·  Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Başkonsolosluklarımızdaki işlemlerini kolaylaştırmak, tek bir noktadan tüm vatandaş bilgilerine erişim sağlamak ve birden fazla temsilcilik ile çalışabilme kabiliyeti sayesinde bilgi koordinasyonunu sağlayan Konsolosluk Otomasyon programı, 

·  2002    yılı    içerisinde    ABD'de    bulunan   Başkonsolosluklarımız    kapsamında   deneme çalışmalarına başlatılmış olan ve 2003 yılında büyük ölçüde uygulamaya geçmiş bulunan, Konsolosluklarımızda yapılan işlemlerin bir kısmının internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "Sanal Konsolosluk” projesi,

ziyaretçilerin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, genel sistem alt yapımız ve personelimizin mesaileri sırasında kullanmakta olduğu uygulamaların tanıtımı amacıyla oluşturulan bir network ile ziyaretçilere bilişim alt yapımız hakkında da detaylı bilgi verilecektir.

Fuarda yapılacak tanıtım etkinliklerine ilave olarak, CeBIT Fuarıyla eş zamanlı düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi '03"de Şikago Başkonsolosumuz Naci Koru tarafından 4 Eylül 2003 tarihinde "e-Devlet Çalışmalarında Dışişleri Bakanlığı Modeli" başlıklı bir sunuş yapılacaktır.