No:144 - 19 Eylül 2006, Prizren'de Türkçe'nin Resmi Dil Olmasını Öngören Teklifin Kosova Meclisi Tarafından Reddi hk.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) tarafından Kosova Meclis Başkanlığı ve Hükümet temsilcilerinin muvafakatiyle hazırlanan ve Türkçe’nin, Dil Yasası’nda yapılacak değişiklikle, nüfus oranına bakılmaksızın Prizren’de Arnavutça ve Sırpça ile birlikte resmi dil olması öngörülen teklifin Kosova Meclisi’nde 14 Eylül’de reddedilmesi üzüntü verici bir gelişmedir.

“Kosova Temas Grubu”nun beklentisi hilafına alınan bu kararın, Kosova Meclisi, Hükümeti ve KDTP temsilcileri arasında imzalanan mutabakat muhtırasını da dikkate almamış olması ayrıca düşündürücüdür.

Kosova’da geleneksel olarak konuşulan bir dil olan Türkçe’nin Prizren’de resmi dil olarak kabul edilmemesinin, kazanılmış hakların tanınması bakımından bir geriye gidiş olduğu kadar, bölgenin tarihi ve sosyal kimliğiyle bağlarının korunması amacına da hizmet etmeyeceği açıktır.

Türkiye, bu konunun yeniden ve olumlu bir yaklaşımla ele alınmasına, Kosova’nın toplumsal yapısı ve sosyal hayatının önemli bir parçasını teşkil eden ve aramızda köprü oluşturan soydaşlarımızın beklentilerinin karşılanması bakımından büyük önem vermekte ve bu amacın sağlanması için gerekli düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirileceğine inanmaktadır.