No:142 -;25 Ağustos 2003, Sayın Bakanımızın 1-3 Eylül 2003 Tarihlerindeki Avusturya Resmi Ziyareti hk.

Sayın Bakanımız 1-3 Eylül 2003 tarihlerinde Avusturya Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner’in davetine icabeten resmi bir ziyarette bulunmak üzere Viyana’ya gidecektir.

Sayın Bakanımız Viyana’da bulunduğu süre içinde Avusturyalı karşıtı Benita Ferrero-Waldner’le yapılacak heyetlerarası görüşmeler çerçevesinde biraraya gelecek, ayrıca Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel ve Meclis Başkanı Andreas Khol tarafından kabul olunacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin, Türkiye-AB ilişkileri ve uluslararası sorunların ele alınması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımız sözkonusu ziyaret çerçevesinde Türkiye-Avusturya İş Konseyi ile Avusturya Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİS) temsilcileriyle görüşecek ve Avusturya’daki Türk toplumu temsilcileriyle biraraya gelecektir.

Sayın Bakanımızın resmi ziyaretin ardından Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması’nın (NDYA) yürürlüğe girme sürecini hızlandırmak üzere 3 Eylül 2003 günü Viyana’da düzenlenecek Üçüncü XIV. Madde Konferansına katılarak burada bir konuşma yapması öngörülmektedir. Sayın Bakan bu çerçevede, BM yetkilileri ile de görüşecektir.

Sayın Bakan 3 Eylül 2003 günü Türkiye’ye dönecektir.