NO:133 -;14 Eylül 2007, Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler Toplantısı hk.

Türkiye-AB Troikası Siyasi Direktörler toplantısı (Müsteşar Yardımcısı düzeyinde olmaktadır) 18 Eylül 2007 tarihinde Lizbon’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi Direktör düzeyindeki Troika toplantıları, her Dönem Başkanlığı sırasında bir kez yapılmaktadır. Bu toplantılarda, ülkemizin AB’ye katılım süreci çerçevesinde yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalar, bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

AB Troikasında, mevcut Dönem Başkanı Portekiz, müteakip Dönem Başkanı Slovenya siyasi direktörleri ve AB Komisyonu ile Konsey üst düzey yetkilileri yer almaktadır.