NO:131 -;12 Eylül 2007, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari´nin İfadeleri hk.

 

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin bir Türk televizyonu kanalına verdiği mülakatta yer alan bazı ifadelerinin Irak Başbakanı Maliki’nin 7 Ağustos günü ülkemize ziyareti öncesi ve ziyaret sırasında meydana gelen gelişmelerle örtüşmediği görülmektedir.

Hoşyar Zebari’nin de içinde yer aldığı Başbakan Maliki başkanlığındaki Irak heyetinin 7 Ağustos 2007 tarihinde ülkemizi ziyareti sırasında, iki ülke Başbakanları tarafından imzalanan “Mutabakat Muhtırası”nda PKK’nın bir terör örgütü olduğu teyit edilmiştir.

Muhtırada bahsigeçen “Terörle Mücadele Anlaşması” Hoşyar Zebari’nin de üyesi olduğu Maliki Hükümetiyle Hükümetimiz arasında üzerinde Mayıs 2006’dan bu yana çalışılmakta olan ve iki tarafın da ziyaret gününe kadar büyük ölçüde üzerinde mutabık kaldıkları bir taslaktır. Dolayısıyla sözkonusu Anlaşma taslağının Irak tarafı için dayatma olmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, teknik nitelikli olan ve ziyaret sırasında imzalanması öngörülmüş bulunan “Terör ve Örgütlü Suçla Mücadeleye İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın taslak metni tarafımıza bizzat Irak Hükümetince iletilmiş ve tarafımızdan önemli ölçüde kabul görmüştür.

Türkiye, Irak Hükümetinin başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleyle ilgili kararları olmak üzere, uluslararası yükümlülüklerini iki ülke arasında mevcut iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yerine getirmesini beklemekte ve bu konuda atacağı adımları izlemektedir.