No:131 - 31 Ağustos 2005, 1-2 Eylül 2005 Tarihlerinde; Newport´da Yapılacak Olan Gymnich Tipi AB Dışişleri Bakanları;Gayrı Resmi Toplantısı hk.

Her AB Dönem Başkanı altı aylık görev süresi içinde bir kez AB Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla gayrı resmi bir toplantı düzenlemektedir.

Bu tür toplantıların ilkinin yapıldığı “Gymnich Şatosu”nun adıyla anılan toplantı bu kez İngiltere’de Cardiff/Newport’ta 1-2 Eylül 2005 tarihinde yapılacaktır. Sözkonusu toplantıda AB Dışişleri Bakanları Birliğin  genel işleri ve dış ilişkileri bağlamında bir dizi güncel konuyu gayrı resmi mahiyette ele alarak görüş alışverişinde bulunacaktır.

Ülkemiz Toplantı’ya Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyetle katılacaktır. Sayın Bakanımızın 2 Eylül tarihinde AB Dışişleri Bakanlarının öğle yemeğine katılması, ayrıca toplantı çerçevesinde AB’li karşıtları ile Komisyon  ve Konsey yetkilileriyle ikili temaslarda da bulunması öngörülmektedir.

Toplantı, ülkemizin üyelik müzakerelerine başlayacağı 3 Ekim 2005 tarihi öncesinde AB’li muhataplarla temaslarda bulunularak görüş ve beklentilerimizin teyiden anlatılması açısından faydalı bir fırsat teşkil etmektedir.