No:130 - 24 Ağustos 2006, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Evsahibi Ülke Anlaşması´nın İmzalanması hk.

 

      BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Ankara’da kurulmasına ilişkin Evsahibi Ülke Anlaşması, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER ile FAO Genel Direktörü Jacques DIOUF arasında imzalanmıştır.

      Sözkonusu Anlaşma, FAO’nun yetki ve fonksiyonlarının merkezden bölgesel alt ofislere devredilmesi yoluyla Örgüte etkinlik kazandırılmasını öngören “FAO reformu” çerçevesinde imzalanmıştır. Anlaşma ülkemizin, küresel planda tarım politikalarının oluşturulmasında rol oynayan önemli bir uluslararası örgütle etkin işbirliği gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

       Bu çerçevede, Orta Asya’ya yönelik projelerde Türkiye’nin FAO’ya kapsamlı desteğini öngören Anlaşma, bu bölge ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine katkıda bulunacaktır.