No:13 - 30 Ocak 2002 ,Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Hükümetimiz adına yapılan bir bildirimle OHAL bölgesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5.maddesini askıya alan beyanımızın geri çekilmesi hk.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Hükümetimiz adına yapılan bir bildirimle OHAL bölgesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesini askıya alan beyanımız geri çekilmiştir.

Türkiye, ülkemizde terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı 1990’lı yılların başlarında, 6 Ağustos 1990 tarihinde AİHS’nin gözaltını düzenleyen 5.maddesinin uygulamasını askıya almıştı.

Ülkemizde son dönemde hız kazanan mevzuatımızın AİHS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarından oluşan Avrupa insan hakları sistemiyle uyumlu kılınması çalışmaları çerçevesinde, Anayasamızda yapılan son değişikliklerle gözaltı süreleri dört güne indirilmiştir. Böylece bu konuda, Türk mevzuatının AİHM içtihatlarına uygunluğu sağlanmıştır. Artık, askıya alma beyanımızın gerekçesi de ortadan kalkmıştır.

Askıya alma beyanımızın geri çekilmesi, ülkemizde demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında kaydedilen gelişmelerin anlamlı bir göstergesidir.