No:13 - 19 Ocak 2004, BLACKSEAFOR toplantısı hk

Ülkemiz tarafından 1998 yılında ortaya atılan, Karadeniz’e sahildar devletlerin Deniz Kuvvetleri arasında işbirliğine gidilmesi fikri çerçevesinde, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan Anlaşma ile kurulan “Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu”nun (BLACKSEAFOR) Kurucu Anlaşması, taraf ülkelerin tamamınca onaylanarak 2 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, sözkonusu Anlaşma’nın depoziter ülkesidir. 

Denizde arama-kurtarma operasyonları, insani yardım, çevre koruma harekatları, mayın temizleme faaliyetleri, iyi niyet ziyaretleri ve üye ülkeler tarafından kararlaştırılacak diğer görevler, Anlaşma’nın üye ülkeler arasında öngördüğü bellibaşlı işbirliği mekanizmalarını oluşturmaktadır. 

BLACKSEAFOR, üye ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından sözkonusu işbirliği alanlarında düzenlenecek muhtelif faaliyetlerde aktive edilmek üzere oluşturulmuş, daimi olmayan, her üye ülke deniz kuvvetlerinden tahsis edilmiş 4-6’şar gemiden oluşan bir çağrı kuvveti olup bugüne kadar üç defa aktive edilmiştir. 

Anlaşma’nın ilgili maddesi, taraf ülkelerin, işbirliği faaliyetlerini gözden geçirmek üzere Dışişleri ve Savunma Bakanlarının temsilcilerinin belirli aralıklarla toplanmalarını öngörmektedir.  

Bu çerçevede, Anlaşma’nın imzalanmasından bu yana ilk kez olmak üzere siyasi istişare mekanizmasının hayata geçirilmesi amacıyla ülkemizin davetiyle 19 Ocak 2004 tarihinde taraf ülkelerin katılımıyla teknik düzeyde bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.  

Sözkonusu toplantı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Nabi Şensoy başkanlığında yapılacaktır. Türkiye toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetle katılacaktır. Diğer ülkelerden de benzer katılım öngörülmektedir.  

BLACKSEAFOR Anlaşması çerçevesinde bu ilk siyasi danışma toplantısında, elde edilen deneyimin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik görüş değişiminde bulunulması amaçlanmaktadır.