NO:129 -;11 Eylül 2007, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci´nin Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı hk.

 

Dönem Başkanlığı Bulgaristan tarafından yürütülen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı 14 Eylül 2007 tarihinde Sofya-Filibe’de düzenlenecektir.

Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyet katılacaktır.

Toplantıya Süreç’e taraf 11 ülke (Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Moldova ve Karadağ) ile UNMIK Kosova katılacaktır.

Sofya’dan Filibe’ye yapılacak tren yolculuğu sırasında gerçekleştirilecek toplantının birinci bölümünde bölgesel konular ele alınacak, toplantının Filibe’de düzenlenecek ikinci bölümünde ise İstikrar Paktı’nın yerine daha kapsamlı ve etkin bir yapılanmayla oluşturulması kararlaştırılan Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (BİK) Sekretaryası’nın Saraybosna’da kurulmasına ilişkin olarak Bosna-Hersek’le Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanacaktır. Böylelikle, GDAÜ kurumsallaştırılmış ve GDAÜ ile BİK arasındaki ilişkinin pekiştirilmesi için gerekli ortam sağlanmış olacaktır.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin kuruluşunda ve gelişiminde Türkiye öncü rol oynamıştır. Süreç, bölgenin ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan çok önemli bir Balkan işbirliği forumudur. Sorunlara bölge içi siyasi diyalogla ve ortak iradeyle çözümler getirilmesini temel hedef olarak benimseyen Süreç, bu nitelik ve yönelimiyle, Balkanlar’da barış ve istikrarın korunup pekiştirilmesi bakımından günümüz uluslararası koşullarında daha da önem kazanmıştır.