NO:128 - 8 Eylül 2007, Paris Başkonsolosluğumuz Aleyhine Açılan Davanın Sonucu hk.

 

Fransa’da yerleşik Ermeni Davasını Savunma Komitesi (CDCA) adlı kuruluş Stratejik Araştırmalar Merkezi yayınlarından “10 soru, 10 cevap” isimli broşürü Başkonsolosluğumuzun internet sitesinde yayımlamakla sözde Ermeni soykırımını inkar ettiği ve Ermeni toplumunun temel insan haklarını rencide ettiği gerekçesiyle, Paris Başkonsolosumuzun şahsi olarak cezalandırılması ve internet şirketi France-Telecom’un Başkonsolosluğumuza hizmet sağlamasının engellenmesi ve cezalandırılması istemiyle 9 Temmuz 2004 tarihinde Paris Asliye Mahkemesinde dava açmıştı. Mahkeme, 15 Kasım 2004 tarihinde verdiği kararda, CDCA’nın taleplerini reddetmiş, ayrıca, CDCA’yı mahkeme masraflarını ödemeye mahkum etmişti. Keza internet taşıyıcı şirketi açısından da herhangi bir suç oluşmadığı sonucuna varmıştı.

Asliye Mahkemesi, ulusal ve uluslararası yasa ve normlara dayandırdığı bu kararında, Paris Başkonsolosumuzun Başkonsolos sıfatıyla taşıdığı bağışıklıklar başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bir devlet olarak görüşlerini ifade etme hakkını ve « Ermeni soykırımı » olmadığını dile getirmenin kanunla yasaklanmamış olduğunu esas alarak, Başkonsolosun sadece yargı bağışıklığını değil, icra bağışıklığını da tanımıştı.

Bu karar üzerine, CDCA’nın İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmasının ardından, İstinaf Mahkemesinin 8 Kasım 2006 tarihinde açıklanan kararında, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilgili kararı aynen onaylanmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında ise, Fransız Parlamentosu’nun 29 Ocak 2001 tarihinde Ermeni konusuyla ilgili olarak kabul ettiği yasanın resmi bir tutumdan öte bir unsur ifade etmediğini ve sözkonusu kanunun bireylere ve özellikle yabancı bir devlete yükümlülük getirmediğini belirtmişti.

CDCA bu karardan sonra nihai Mahkeme statüsünde bulunan Yargıtay Mahkemesi’ne yasal süreler içinde başvuruda bulunmuş, ancak bu başvurusuna rağmen görüşlerini Yargıtay’a yasal süre içinde vermemiştir. Bunun üzerine, Yargıtay Mahkemesi CDCA’nın dava hakkının düşürülmesine karar vermiştir.

Böylelikle, Fransa’da 2004 Temmuz ayında başlayan Ermeni Davasını Savunma Komitesi davasıyla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesinin ve İstinaf Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu kararlar kesinlenmiş bulunmaktadır.