NO:127;- 8 Eylül 2007, MED TV Davası hk.

 

PKK-KONGRA/GEL terör örgütünün MED TV aracılığıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde ettiği kara parayı aklamasına ilişkin olarak Belçika yetkililerince 1996’da başlatılan ve 2001 yılında Belçika yargısına intikal ettirilmiş olan “Sputnik Operasyonu” soruşturmasına ilişkin davanın, bu ihtimal muhtelif vesilelerle Belçika makamlarının dikkatine tarafımızdan getirilmesine rağmen, zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi Bakanlığımızca üzüntüyle karşılanmıştır.

Davanın temyiz imkanları tarafımızdan yakından takip edilecek ve bu doğrultuda gerekli girişimlerde bulunulacaktır.