No:127 - 15 Ağustos 2005, İsrail´in, Gazze Şeridi´nin Tamamından ve Batı Şeria´nın Bir Bölümünden Tek Taraflı Çekilme Planının Uygulanması hk.

İsrail’in, Gazze Şeridi’nin tamamından ve Batı Şeria’nın bir bölümünden tek taraflı çekilme planının uygulanmasına bugün (15 Ağustos 2005) başlanmıştır.

İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda 2004 yılının son aylarında yakalanan olumlu ivmenin, çekilme planının, İsrail ve Filistin makamlarının eşgüdümü içinde ve Quartet Yol Haritası kapsamında başarılı bir şekilde uygulanmasıyla daha da pekişmesini temenni ediyor ve bu gelişmenin tarafları ihtilafın nihai çözümü için Yol Haritası temelinde müzakereleri başlatmaya sevkedecek bir barış dinamiği yaratmasını bekliyoruz.

Uluslararası toplumun bu yolda taraflara sağlayacağı destek sözkonusu dinamiğin oluşmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Ortadoğu Barış Sürecini başlangıcından bu yana güçlü bir şekilde destekleyen ve ihtilafın tüm taraflarıyla geliştirdiği özel ilişkilerini çözüm çabalarını kuvvetlendirmek amacıyla kullanan Türkiye,  geri çekilme planının uygulanması aşamasında ve ertesinde başlayacak yeni dönemde de, uluslararası toplumun çabalarıyla uyumlu bir şekilde taraflara gereken desteği sağlamaya hazırdır.

Birbiriyle yan yana, barış ve güvenlik içinde ve uluslararası kabul görmüş sınırlarda yaşayacak iki devletli çözüm vizyonuna karşı çıkan radikal çevreler, bu vizyonun hayata geçirilmesi için önemli bir adım teşkil eden geri çekilme planının uygulanmasına engel olmak veya uygulama ertesinde oluşacak olumlu ortamı zehirlemek amacıyla geçmişte yaptıkları gibi yeniden şiddete başvurmak isteyebileceklerdir. Bu bağlamda tarafların bugüne kadar korudukları itidalli ve sağ duyulu tutumu sürdürmeleri önem taşımaktadır.

İsrail’in çekilmesi ertesinde, Filistin halkının yaşam koşullarını iyileştirecek ve başta Gazze Şeridi olmak üzere, tüm Filistin bölgelerinin yeniden imarını temin edecek tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması uluslararası toplumun gündeminde öncelikli bir yere sahip olmalıdır. İsrail’in bu tedbirlerin alınmasını kolaylaştırması, Filistin tarafının ise bölgede güvenliğin sağlanmasına özel bir önem atfetmesi bu gelişmeyi teşvik yönünde önem taşımaktadır.

Türkiye, çekilme sonrasında Filistin’in yeniden imarı için Quartet Özel Temsilcisi James Wolfenshon öncülüğünde yürütülen çabalara  destek vermektedir. Türk özel sektörü TOBB’un girişimiyle oluşturulan Ankara Forumu çerçevesinde gerek bu çabalara katkı sağlamakta gerek yeni işbirliği imkanları yaratarak taraflar arasındaki güvenin arttırılmasına hizmet etmektedir. Bu çerçevede, Filistin’le ekonomik işbirliğini arttırma yolundaki çalışmalarımız yoğunlaştırılacak, özel sektörümüzün bu yöndeki faaliyetleri teşvik edilecektir.

Türkiye, karşılaşılan tüm iç ve dış zorluklara rağmen çekilme planının yaşama geçirilmesi yolunda İsrail Hükümeti’nin sergilediği kararlılığı ve Filistin Hükümeti’nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi için önemli bir adım teşkil edebilecek bu planın başarılı bir şekilde uygulanmasını teminen bugüne kadar sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşılamaktadır.