No:126 - 16 Ağustos 2006, Türkiye´nin Lübnan´a Yaptığı İnsani Yardım hk.

Türkiye, Ortadoğu’da yaşanmakta olan krizin başlangıcından itibaren, muhtaç durumda olan Lübnan halkına insani yardımda bulunulması yolunda gerekli adımları süratle atmıştır.

Bu çerçevede, Hükümetimizce Lübnan’a ve Lübnanlı sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da Suriye’ye yapılması kararlaştırılan toplam 1,2 milyon ABD Doları tutarındaki insani yardımın sevkine başlanmıştır. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar toplam 24 TIR’lık karma gıda yardımı teslim edilmiş bulunmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarımız da muhtaç durumdaki Lübnan halkına yardım elini uzatmaya devam etmektedir.

Uluslararası örgütlerin de Lübnan’a yönelik yardımlarını giderek artan oranda Mersin Limanı üzerinden sevkettikleri görülmektedir.

Hatırlanacağı üzere, kronik böbrek hastası Lübnanlı çocukların diyaliz seanslarının devam ettirilebilmesini teminen, Türk Böbrek Vakfı ve Özel Diyaliz Merkezleri Derneği isimli özel kuruluş tarafından bağışlanan hemodiyaliz malzemesi 29 Temmuz 2006 günü Deniz Kuvvetlerimize ait Bafra korvetiyle Beyrut'a intikal ettirilmişti. İhtiyacın devam ettiğinin anlaşılması üzerine, “Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş” tarafından 8,7 ton ağırlığında ilave hemodiyaliz malzemesi hibe edilmiştir. Sözkonusu malzeme, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Bandırma korvetiyle 16 Ağustos 2006 tarihinde Mersin’den Beyrut’a sevkedilecektir.

Türkiye, dost Lübnan’ın yanında olmaya ve Lübnan halkının yaralarının sarılması yolunda elinden gelen desteği vermeye devam edecektir.