No:125 -;24 Temmuz 2003, Türkiye´nin 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan adaylığını açıklaması

Türkiye, seçimleri 2008 yılında Birleşmiş Milletler (BM) 63. Genel Kurulu sırasında yapılacak olan  2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan (WEOG)   adaylığını  23 Temmuz 2003 tarihinde açıklamıştır.

Birleşmiş Milletler’in uluslararası barış ve istikrarı korumadaki birinci ve merkezi organı olan Güvenlik Konseyi’nde ülkemiz, 1951-1952, 1954-1955 dönemlerinde ve son olarak da 1961 yılında Polonya ile paylaştığı bir yıllık yarı dönemde yer alabilmiştir.  Türkiye, 1996 yılında 51. BM Genel Kurulu'ndaki seçimlerde 1997-1998 dönemi  ve 2000 yılında 55. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde  2001-2002 dönemi için  Batı Avrupa ve Diğer Devlet  Grubundan (WEOG) açıklanan Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylıklarını, zamanın koşullarını dikkate alarak ileride yinelenmek üzere geri çekmiştir.

2009-2010 dönemi için, Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubundan iki ülkenin seçileceği Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine Türkiye’nin yanısıra şimdiye kadar Avusturya ve İzlanda da adaylıklarını koymuşlardır. Bu ülkelerden Avusturya şimdiye kadar 1973-74 ve 1991-92 dönemlerinde Güvenlik Konseyi geçici üyeliği yapmış, İzlanda ise Güvenlik Konseyi’nde hiç temsil edilmemiştir.

Güvenlik Konseyi’nin mevcut oluşumunun coğrafi gruplara tanıdığı sandalye sayısının kısıtlılığı gözönünde tutularak, üye ülkeler adaylıklarını uzun vadeli, kapsamlı seçim stratejileriyle planlamakta ve gelecek dönemlere ait adaylık kararlarını çok önceden açıklamayı tercih etmektedirler.  

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden biri olarak, Birleşmiş Milletler Yasası’nda yeralan hedef ve ilkeleri her zaman gözetmiş; barış ve güvenliğin korunması  ve  sosyo-ekonomik alanlarda  tüm insanlığın daha iyiye gitmesine yönelik  çabaları desteklemiş, Birleşmiş Milletler’in barışı koruma faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuş ve  zor durumda kalan  ülkelere   insani  ve  teknik yardım sağlamıştır. 

Birçok çatışma bölgesinin kesişme noktasında bulunan,  tarihsel, siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan geniş bir coğrafyada yer alan ülkelerle yakın bağları olan Türkiye'nin, bugüne kadar yalnızca toplam beş yıl ve en son  42 yıl önce  BM Güvenlik Konseyi’nde temsil edilmiş olduğu  dikkate alındığında, bu organda yer almayı fazlasıyla hak ettiğine inanılmaktadır.