No:125 - 12 Ağustos 2006, BM Güvenlik Konseyi´nin Lübnan´daki Çatışmalara İlişkin Olarak Kabul Ettiği 1701 Sayılı Karar hk.

Lübnan’da bir aydır süren çatışmaların durdurulması ve bölgede barışın yeniden kurulması yönünde yürütülen uluslararası çabalar sonunda, dün  (11 Ağustos) BM Güvenlik Konseyinde oybirliği ile kabul edilen 1701 sayılı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

 

Kararda, taraflara çatışmaları tamamen durdurmaları, belirtilen ilkeler ve unsurlar temelinde daimi ateşkesi ve uzun vadeli çözümü desteklemeleri çağrısında bulunulmaktadır. Kararda ayrıca, çatışmalara son verilmesini takiben Lübnan kuvvetlerinin BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile birlikte güney Lübnan’a konuşlandırılmasına paralel olarak İsrail kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi, UNIFIL’ın görev yönergesinin ve faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek personel sayısının 15 bin askere kadar artırılması öngörülmektedir.

 

Keza, kararda, Ortadoğu’da kalıcı, adil ve kapsamlı bir barışın tesisi gereğine atıfta bulunulmakta ve bu amaçla ilgili BM kararlarının hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.    

 

Türkiye, krizin başlangıcından bu yana bölgedeki olumsuz gidişata son verilmesini teminen yoğun çaba harcamış, gerek ikili, gerek çok taraflı forumlarda, biran önce çatışmaların durdurulmasını ve ateşkes ilan edilmesini savunmuş, bunu takiben kalıcı barışın siyasi çerçevesinin müzakere edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 

Karar Lübnan’daki kriz daha vahim boyutlar kazanmadan çatışmaların durdurulması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasının yolunun açılması bakımından kaydadeğer bir adım teşkil etmektedir. Ayrıca karar, Lübnan’a acil ve kapsamlı insani yardım sağlanmasını teminen gerekli koşulların oluşturulmasını mümkün kılacaktır.

 

Bu çerçevede,  tarafların oybirliğiyle kabul edilmiş olan 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının lafzına ve ruhuna vakit geçirmeksizin uygun hareket etmeleri önem taşımaktadır.

 

Kararın uygulanmasını sağlayabilmek için tarafların çatışmalara derhal son vermelerini bekliyoruz.