No:121 -;22 Temmuz 2003, Aydınlık Dergisi´nde çıkan haber

20 Temmuz 2003 tarihli Aydınlık dergisinde,  ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın 2 Nisan 2003 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye ile ABD arasında gizli bir anlaşma yapıldığı hususunda çıkmış bulunan haberler tamamen asılsızdır.

Sayın Powell’ın ziyareti sırasında mutabık kalınan husus, gerçekleştirilen temasları takiben iki Bakan tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında da ifade ettikleri üzere, Türkiye üzerinden, Irak’ta bulunan koalisyon birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir lojistik ikmal hattı tesisini ve insani yardım çerçevesindeki işbirliği konularını içermektedir.

Sözkonusu lojistik ikmal hattı, koalisyon güçlerine sağlanacak yakıt, gıda gibi insani amaçlı malzemenin Irak’ta bulunan birliklere bir çoğu Türkiye’den mubayaa edilecek malzemenin Türkiye üzerinden iletilmesini öngörmüştür.

 

 Ayrıca, Irak’ta yaralanmış bulunan koalisyon birlikleri mensuplarının Türkiye’deki hastanelerde tedavi edilmeleri, yaralı durumdaki koalisyon ülkeleri uçaklarının acil iniş amaçlarıyla ülkemizdeki havaalanlarını kullanmaları da Sayın Powell’ın ziyareti sırasında üzerinde mutabık kalınan hususlar arasındadır.

 

Bütün bu hususlarda kamuoyumuza gerek ziyaret sırasında, gerek ziyareti takiben uygulama aşamasında kapsamlı açıklamalarda bulunulmuştur.