NO:121 - 10 Ağustos 2006, Lübnan'dan Tahliye;İle;İlgili Çalışmaları Gerçekleştiren Makamlara Dışişleri Bakanlığının Teşekkürü hk.;;

Bilindiği gibi, son dönemde Lübnan’da meydana gelen üzücü gelişmeler ve anılan ülkede yaşam güvenliğini tehdit eden ortam muvacehesinde Lübnan’da yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmının acilen ülkeden tahliye edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Diğer yandan, çeşitli ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri, Lübnan’da yaşayan çok sayıdaki  vatandaşlarının deniz yolundan Mersin limanına getirilerek veya Suriye üzerinden karayolu ile ülkemize giriş yaparak, Türkiye üzerinden ülkelerine gönderilmeleri konusunda yardım ve işbirliğimizi istemişlerdir.

Bu çerçevede, 17 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Beyrut’tan denizyolu ile Mersin limanımıza müteveccihen gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda 1,155 vatandaşımız ve onbini aşkın yabancı uyruklu, Lübnan’dan tahliye edilerek güvenli ortama kavuşmuşlardır. Lübnan’ı karayolundan tahliye eden vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke vatandaşlarının da Hatay ilimizdeki Yayladağ ve Cilvegözü sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerinin sorunsuz olarak yapıldığı bilinmektedir.

Lübnan’dan deniz yolu ile tahliye edilen vatandaşlarımızın ve yabancıların Mersin limanına varışlarında onlara gösterilen yardım ve misafirperverlik herkes tarafından takdirle karşılanmıştır. Vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olunan ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya Büyükelçilikleri, Mersin limanındaki misafirperverlik ve giriş işlemlerinin düzenli ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve Adana Şakirpaşa havaalanından çıkışlarında gösterilen yardım ve kolaylıklardan ötürü teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

Sözkonusu acil ve hayati durum karşısında,  Genelkurmay Başkanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün, Adana, İçel ve Hatay Valiliklerinin, Gümrük Müsteşarlığının, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğünün,  Mersin Liman İdaresi Başkanlığının ve Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünün  gerek vatandaşlarımızın tahliyesi gerek üçüncü ülke vatandaşlarının kara ve deniz yolundan tahliye edilmeleri için Mersin limanında, Adana Şakirpaşa havaalanında, Yayladağ ve Cilvegözü kara sınır kapılarımızda gereken hazırlık ve düzenlemelerin yapılmasında, vatandaşlarımızın Lübnan’dan deniz yolu ile tahliye edilebilmeleri için gemi tahsis edilmesinde ve Lübnan’da hayati tehlike altında olan çocuklara en süratli şekilde ilaç ve tıbbi malzeme gönderilebilmesi için gemi görevlendirilmesinde, vatandaşlarımızın sınır kapılarından ülkemizdeki diğer şehirlere gönderilmelerinde, tahliye edilen yabancı ülke vatandaşlarının İçel ve Adana vilayetlerinde geçici barınmalarında, ağırlanmalarında ve ihtiyaç duydukları acil hizmetlerin sunulmasında ortaya koydukları yapıcı işbirliği ve başarılı çalışma takdir ve şükranla karşılanmıştır.