No:119 -;21 Temmuz 2003, Bakanlığımızın Irak Dışişleri Bakanlığı´nın yeniden yapılandırılması çalışmalarına destek olması hk

Bakanlığımız, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması çalışmalarına destek olmak, Irak’ın geçiş döneminde dost ve kardeş Irak Dışişleri Bakanlığı mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine bir ölçüde katkıda bulunmak amacıyla, mevcut  ihtiyaca binaen, anılan Bakanlığa büro ve kırtasiye malzemeleri göndermiştir.

10 Temmuz 2003 tarihinde Bağdat Büyükelçiliğimiz’e ulaştırılan malzemeler 12 Temmuz günü Irak Dışişleri Bakanlığı’na teslim edilmiştir.

Ülkemiz, Irak halkının içinde bulunduğu bu güç geçiş döneminde, yeniden yapılandırılma çalışmalarına yönelik katkı ve desteğini sürdürmekte kararlıdır.