No:118 -;17 Temmuz 2003, 13 Temmuz 2003 tarihinde kurulan -Irak Yönetim Konseyi- hakkında

Irak’ta ABD liderliğindeki Koalisyon Makamı 13 Temmuz günü 25 üyeli “Irak Yönetim Konseyi”ni kurarak göreve atamıştır. Geçici Bakanlar’ın atanması ve genel bütçenin kabulü gibi siyasi görevleri de Koalisyon Makamı’nın denetimi altında yerine getirmesi öngörülen bu Konsey’in kurulması, Irak’ta yeni egemen siyasi yapının oluşturulması sürecindeki ilk adımdır. Konsey’in üyeleri hakkında değerlendirmemiz sürmektedir.

Bununla birlikte, Konsey’in üyelik yapısının Irak halkının, Türkmenler dahil, bütün kesimlerini tatminkar ve ağırlıklarına uygun bir şekilde yansıttığı söylenemez. Ancak, Irak halkının, bu Konsey’in de yardımıyla, giderek artan ölçüde kendi geleceğini hazırlayacağı bir gerçektir. Yeni Irak anayasasını hazırlayacak Kurul’un da oluşturulacağı bu siyasi süreçte, Irak’ın bütün kesimlerinin oran ve ağırlıklarına uygun olarak üzerlerine düşen rolleri oynayabilmeleri öncelikli beklentimizdir.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin 1483 sayılı kararında belirtilen hedefler doğrultusunda, geçiş döneminin, Irak’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini etkinlikle güvence altına alacak şekilde tamamlanmasını desteklemektedir. Türkiye bu anlayışla, Irak ulusunun bütün kesimleriyle ve Irak Yönetim Konseyi ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olacaktır.