No:118 - 3 Ağustos 2006, Kongo Demokratik Cumhuriyeti´nde Gerçekleştirilen Seçimler hk.

Kırk yılı aşkın bir aradan sonra, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanını ve Parlamentonun alt kanadını oluşturan Milli Meclis üyeliklerini belirleyecek seçimlerin ilk aşamasının, 30 Temmuz 2006 tarihinde huzur ve barış ortamında gerçekleştirilmesinden ve halkın seçimlere katılım düzeyinin yüksek olmasından Hükümetimizce memnuniyet duyulmuştur.

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yapılan ve sadece bu ülkenin değil, aynı zamanda Afrika siyasal tarihi bakımından da önemli bir aşama olan sözkonusu seçimlere giden süreçte, Birleşmiş Milletler Kongo Gözlem Heyeti (MONUC), Avrupa Birliği tarafından icra edilmekte olan “EUFOR RD Congo” harekatı ve Avrupa Birliği’nin Kinşasa’da icra ettiği Polis Misyonu (EUPOL) çerçevesinde katkılarda bulunmuştur.

Ülkemiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yapılan seçimler sonucunda oluşacak siyasi yapının, ülkede ve bölgesinde kalıcı istikrar ve refahın yerleşmesine katkıda bulunmasını ümit etmektedir.