No:114 - 14 Temmuz 2005, Libya´da Bugün İdam Edilen İki Vatandaşımız hk.

Libya’da 1995 yılında kendilerine isnad edilen bir cinayet suçundan idam cezasına mahkum olan vatandaşlarımız Selim Aslan ve Yunus Özkan’ın bugün idam edildikleri derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Esasen yakın temas içinde bulunduğumuz ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Türkiye, uzun yıllardan beri idam cezasını fiilen uygulamayan, 2003 yılında da yaptığı yasal düzenlemelerle bunu yasaklamış bir ülkedir.

Adıgeçen vatandaşlarımızın cezalarının insani mülahazalarla infaz edilmemesi hususunda tarafımızdan Libya Hükümeti nezdinde Ankara’da ve Trablus’da her düzeyde yoğun girişimler yapılmıştır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın cezalarının infaz edilmemesi için Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı tarafından 2002 yılından itibaren - kan parası ödenmesi dahil - çeşitli girişimlerde bulunulmuş, tarafımızdan kan parası ödenmesi maktulun ailesince kabul edilmemiş, bununla birlikte infaz müteaddit defalar girişimlerimiz sonucu durdurulabilmiş, son olarak Sayın Başbakanımız ve Sayın Adalet Bakanımız Libyalı muhataplarına birer mektup yazmış, Sayın Bakanımız da Libya Başbakanı Ghanem ve Dışişleri Bakanı Shalgam ile bizzat bir ay önce yeniden görüşmüştür. Sayın Bakanımız, bu konuda Libya Başbakanı ile son görüşmesini dün gece yapmıştır.

Tüm bu girişimlere rağmen bugün öğle saatlerinde diğer Libya vatandaşları ile birlikte infazların gerçekleşmiş olması, Libya ile ilişkilerimizin bulunduğu düzeyle bağdaştırılamamaktadır.