No:113 - 13 Temmuz 2005, Kırgızistan´da 10 Temmuz 2005 Tarihinde Yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hk.

Türkiye, Kırgızistan’da 10 Temmuz 2005 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özgür bir ortamda ve sükunet içinde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duymaktadır.

Türkiye, Kırgızistan’la ilişkilerine özel önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülkemizden hem ikili planda hem de AGİT çerçevesinde seçim gözlemcileri gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, uluslararası normlara uygun şeffaflıkta ve demokratik kurallar çerçevesinde yapılmış olması ve olgunluk içerisinde cereyan etmesi sevindiricidir.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, Kırgızistan’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerin pekiştirildiği daha müreffeh bir ülke olması samimi temennimizdir. Bu bağlamda, Türkiye olarak,  kardeş Kırgız halkı ve yönetiminin kalkınma çabalarına, geçmişte olduğu gibi, bugün de elimizden gelen desteği sağlamayı sürdüreceğiz.