No:109 - 2 Temmuz 2003, BM İnsan Hakları Komisyonu Kadınlara Karşı Şiddet Özel Raportörlüğüne Prof.Dr. Ertürk´ün Atanması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu denetim mekanizmaları arasında yer alan “Kadınlara Karşı Şiddet Özel Raportörlüğü” görevine, ülkemiz tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Yakın Ertürk atanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Najat Al-Hajjaji’nin, adayların niteliklerini, Birleşmiş Milletler’de coğrafi grupların eğilimlerini ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini değerlendirdikten sonra, 13 ülkenin adayı arasından Prof Dr. Yakın Ertürk’ü seçtiği 2 Temmuz 2003 günü Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğimize bildirilmiştir. 

Halen Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü Başkanı görevini yürüten Sayın Ertürk, New York Queens College (1972), Ithaca Cornell Üniversitesi (1974-1979), Riyad Kral Suud Üniversitesi (1979-1982), Hacettepe Üniversitesi (1983-1986) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (1986-1997) Sosyoloji Bölümlerinde görev yapmıştır. Sayın Ertürk, 1997-1999 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadının İlerlemesi için Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (INSTRAW) Direktörlüğü ve 1999-2001 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadının İlerlemesi Bölümü (DAW) Sosyal ve Ekonomik İşler Departmanı Direktörü görevlerini üstlenmiştir.  

BM İnsan Hakları Komisyonu denetim mekanizmaları arasında yeralan Kadınlara Karşı Şiddet Raportörlüğü, bu alanda hükümetlerden, sözleşme organlarından, BM organlarından, diğer özel raportörlerden, hükümetlerarası ve hükümetlerdışı kuruluşlardan kapsamlı bilgi isteme, bu çerçevede ülke ziyaretlerinde bulunma, İnsan Hakları Komisyonu’na rapor sunma, kadınlara yönelik şiddetin uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeylerde ortadan kaldırılması için alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulunma gibi kapsamlı yetkileri olan bir görevdir.  

Bugüne kadar İnsan Hakları Komisyonu nezdindeki herhangi bir Özel Raportörlük görevine atanan ilk yurttaşımız olması nedeniyle, Prof. Dr. Yakın Ertürk’ün seçimi büyük önem arzetmektedir. Sözkonusu Özel Raportörlük görevine çeşitli ülkelerin öndegelen uzman adayları arasından ülkemizin göstermiş olduğu adayın kazanması, Türkiye’nin Kadın Haklarına ve tüm dünyada Kadının gelişimine atfettiği önemin de bir göstergesi olarak özel bir anlam taşımaktadır.