NO:109 - 18 Temmuz 2007,; Şili Senatosu / 1915 Olayları hk.

 

5 Haziran tarihinde Şili Senatosunda 1915 olaylarına “Ermeni soykırımı” olarak atıfta bulunan bir karar tasarısı çıktığının öğrenilmesi üzerine Şili makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu çerçevede, sözkonusu metnin bir yasa ya da karar tasarısı olmayıp, Şili Parlamenter sisteminde mevcut olan ve bazı parlamenterlerin herhangi bir konudaki görüşlerini Başkana aktarmalarını sağlayan bir mektup niteliğini taşıdığı, bir grup Senatör tarafından imzalandığı ve hukuki veya siyasi herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu hususlar Şili Devlet Başkanı Bayan Bachelet tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderilen bir mektup ve Şili Büyükelçiliği tarafından Bakanlığımıza gönderilen bir Nota ile de teyit edilmiştir.

Sayın Bachelet’nin mektubunda ayrıca, Şili’nin Türkiye ile iyi ilişkilere atfettiği büyük önem ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi arzusu vurgulanmaktadır. Bu arzu Bakanlığımızca da paylaşılmaktadır.