No:108 -;2 Temmuz 2003, Türkiye´nin Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Konseyi üyeliğine tekrar seçilmesi

24 Haziran-4 Temmuz 2003 tarihlerinde Paris’teki UNESCO Genel Merkezinde düzenlenen Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) 22. Genel Kurulu  sırasında Türkiye  62 oyla Komisyonun Yürütme Konseyi üyeliğine, iki yıllığına tekrar seçilmiştir.

UNESCO’nun uzman alt organlarından biri olan IOC’nin amacı, okyanusların ve kıyı alanlarının doğası ve buralarda bulunan, canlı ya da cansız kaynaklar hakkında üye ülkelere araştırmalar yaptırmak, bu alanda taraflar arasında uluslararası işbirliğini geliştirmektir.  Komisyon, deniz bilimlerinde araştırma, hizmet ve kapasite oluşturmaya yönelik programları koordine etmekte ve edinilen bilgilerin, deniz çevresi yönetiminin iyileştirilmesi, deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınma için kullanılmasını teşvik etmekte, ayrıca üye ülkelerin bu konudaki ulusal karar alma mekanizmalarına yardımcı olmaktadır.

Türkiye’nin yeniden seçildiği IOC Yürütme Konseyi ise, IOC Genel Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle ve UNESCO Genel Kurulu tarafından alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.