No:108 - 6 Ağustos 2004, Irak´ta İş Yapan Şirketlerimiz ve Personelinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Önlemler Hk.

Irak’ta yeniden imara ve istikrarın tesisine yönelik faaliyet ve çabalar sürdürülmekle birlikte, Irak güvenlik açısından riskli bir ülke olmaya devam etmektedir. Irak Geçici Hükümeti ve Çokuluslu Güç’ün gösterdikleri tüm gayretlere rağmen, Irak’ta asayiş, düzen ve güvenlik henüz sağlanamamıştır. Bu ortamda Irak’a giden vatandaşlarımız ile Irak’ta iş yapan nakliye, ihracat ve müteahhitlik şirketlerimizin personeli de ciddi ölçüde can ve mal güvenliği riskine maruz bulunmaktadır.  

Rehin alma veya silahlı saldırılar gibi nedenlerle son dönemde  üç vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Devletimiz bu vatandaşlarımızın ailelerine yardım elini uzatacaktır.  

İlgili makamlarımıza ulaşan bilgilere göre, halen rehine olduğu ileri sürülen üç,  kayıp durumunda olduğu bildirilen iki vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın akıbetlerinin belirlenmesi ve  kurtarılması için  Bakanlığımızın ve Devletimizin diğer ilgili kurumlarının bütün imkanları, Iraklı bazı kesimlerin de katkısıyla seferber edilmiştir. Bu sayede rehine durumundaki bazı vatandaşlarımızın serbest bırakılması sağlanmış olup, bu yoldaki çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülmektedir. 

Irak’ta iş yapan çeşitli sektörlere mensup şirketlerimiz ve personelinin güvenlik şartlarının mümkün olduğunca iyileştirilebilmesi amacıyla, bu sektörlerin çatı kuruluşları ve bazı şirketler ile Devletimizin ilgili kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Bakanlığımızda bir dizi toplantı düzenlenmiş ve kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

Bu temasların da sonucu olarak, Irak’taki güvenlik risk ve tehlikelerinin asgari düzeye indirilmesini teminen, yol güvenliği, güvenli aktarma ve depolama alanları, alternatif güzergahlar, personel düzenlemeleri, Iraklı makamlarla işbirliği ve sigorta konularında bir dizi ilave güvenlik ve lojistik önlemi tespit edilmiştir. Bu önlemlerin detayları bu aşamada güvenlik gereği sadece ilgili şirketlerin çatı kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Hükümetimizin  bu önlemlerin uygulanmasına  destek olacağı da, Irak’ta iş yapan şirketlerimizin çatı kuruluşlarına duyurulmuş bulunmaktadır.  

Bu vesileyle vurgulanması gereken önemli bir husus da, Irak halkına insani yardımda ve Irak’ın yeniden imarına katkıda bulunulmasının BM kararları ile uluslararası topluma verilen bir görev olduğudur. Türkiye, esasen köklü bağları bulunan Irak  halkının insani ihtiyaçlarını gidermeye yönelik  yardımlarını güçlü bir şekilde sürdürecektir.