No:107;-;26 Temmuz 2004, AB´nin Kuzey Kıbrıs´a Yönelik Tüzük Taslakları Hk.;

AB Dışişleri Bakanları 26 Nisan 2004 tarihinde yaptıkları toplantıda, Kıbrıs Türkleri’ne yönelik  tecridin giderilmesi hususunda siyasi taahhütte bulunmuşlar ve AB Komisyonu’nu, bu yönde öneriler sunmak üzere görevlendirmişlerdir.  

Komisyon bunun üzerine, KKTC’yle doğrudan ticarete ve mali yardımlara ilişkin iki Tüzük taslağını 7 Temmuz 2004 tarihinde açıklamıştır. Bunların yürürlüğe girmesi için, AB’ye Üye Ülkeler tarafından onaylanmaları gerekmektedir.

Komisyon’un sunduğu taslaklar, KKTC’nin tecridinin giderilmesi yönünde başlatılan süreçte olumlu birer ilk adımdır. Ancak, AB Dışişleri Bakanları’nın Nisan ayında aldıkları kararı hayata geçirmeleri şu ana kadar mümkün olamamıştır. Bugün (26 Temmuz) yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı bu anlamda değerli bir fırsattı; ancak, bu da kullanılamamıştır.  

Bu durumda, Tüzük taslaklarının en erken 13-14 Eylül’de yapılacak müteakip toplantıda gündeme alınabileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye, Tüzük taslaklarının bir an önce ve herhangi bir değişikliğe uğramadan yürürlüğe girişine büyük önem vermektedir. Ada’da yapılan referandumlarda çözüm yönünde irade sergilemiş olan Türk tarafının hiçbir şekilde haketmediği kısıtlamalarla karşı karşıya bırakılmasına son verilmesinin zamanı gelmiştir.