No:105 - 7 Temmuz 2005, Ülkemizin UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu´nun Yürütme Konseyi Üyeliğine Tekrar Seçilmesi hk.

Ülkemiz, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’nun (IOC) 21-30 Haziran 2005 tarihleri arasında düzenlenen 23. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılan Yürütme Konseyi seçimleri sonucunda 1. Seçim Grubu’ndan IOC Yürütme Konseyi üyeliğine iki yıl için tekrar seçilmiştir. Böylece Türkiye, anılan Konsey üyeliğine üst üste üçüncü kez seçilmiş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi IOC’nin, okyanus ve denizlerin daha iyi tanınması, deniz kirliliğin önlenmesi, deniz kaynaklarının tespiti ve kullanılması, denizlerde meydana gelen doğal olayların önceden tahmin edilmesi ve kontrol altına alınması ile tabii afetlerin zararının en aza indirilmesi gibi birçok önemli görevi bulunmaktadır.

Türkiye’nin Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçilmiş olması, ülkemizin IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara aktif olarak sağladığı katkıların doğal bir sonucu ve ülkemize denizcilik alanında atfedilen önemin açık bir göstergesidir.