No:105 - 20 Haziran 2003, Portekiz´in AB´den Sorumlu Devlet Sekreterinin Sayın Müsteşarı Ziyareti

Portekiz’in Avrupa Birliği’nden Sorumlu Devlet Sekreteri Costa Neves, Sayın Müsteşar Büyükelçi Uğur Ziyal’ın resmi davetlisi olarak 22-25 Haziran 2003 tarihleri arasında ülkemize, Ankara ve İstanbul’u kapsayan bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Konuk Devlet Sekreteri’nin anılan ziyarete 22 Haziran akşamı Ankara’dan başlaması öngörülmektedir. 23 Haziran günü yapılacak heyetlerarası görüşmelerde, Sayın  Müsteşar ve Devlet Sekreteri  Costa Neves, Avrupa Birliği’nin genişlemesi ve geleceği ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanısıra, güncellik arzeden bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunacaklardır.

Devlet Sekreteri Neves, ziyaretin İstanbul bölümünde 24 Haziran günü Türk iş çevreleriyle temaslarda bulunacak ve 25 Haziran günü ülkemizden ayrılacaktır.