NO:104 - 29 Haziran 2005 AB Müzakerelerinin Çerçevesi Belgesi hk.

Avrupa Komisyonu bugünkü toplantısında Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin ilke ve koşullarını belirleyen Müzakerelerin Çerçevesi Belgesini kabul ederek üye ülkelerin onayına sunmuştur.

Avrupa Komisyonu’nun kabul ettiği bu belge, AB’nin içinde  bulunduğu sıkıntılı ortama rağmen, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin, 17Aralık 2004 Brüksel Zirvesinde belirlenen çerçevede ilerlemekte olduğunun  göstergesidir.

Belgede, müzakerelerin ortak hedefinin tam üyelik olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Belgenin içeriği incelendiğinde, büyük ölçüde 6 Ekim 2004 tarihli Komisyon tavsiye kağıdı ile 17 Aralık 2004 Brüksel Zirve Bildirisi esas alınarak hazırlandığı görülmektedir.

Belgeye ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmemiz  ve Türkiye’nin kendi görüş ve pozisyonları AB Komisyonu, Dönem Başkanlığı ve üye ülkelerle önümüzdeki dönemde paylaşılmaya devam edilecektir.