No:102 -;12 Haziran 2003,;NATO´nun yeni komuta yapısına ilişkin olarak alınan karar

Bugün Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde karara bağlanan önemli bir konu, NATO’nun yeni komuta yapısı ve bu yapıda öngörülen karargahların yerlerinin saptanması olmuştur.

Yeni komuta yapısına ilişkin bu karar, NATO’nun yeni tehdit ve risklere en etkin şekilde cevap verebilmesini teminen yürütülen dönüşüm çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmuştur.

Yeni komuta yapısında, değişen tehdit ve risk algılamaları ve yeni geliştirilen teknolojiler ile muharebe doktrin ve konseptleri ışığında,  hızlı mukabele yeteneğinin ve hava unsurlarının öneminin ortaya çıktığı görülmüştür.

NATO içinde 2002 Sonbaharından beri hız kazanan çalışmalarda tarafımızdan da bu eğilimler dikkate alınmış ve  ülkemizdeki NATO askeri varlığının etkin şekilde devamı amaçlanmıştır. Bugün NATO Savunma Bakanlarının aldığı karar ile sözkonusu çabalarımızdan olumlu sonuç alınmış ve Korgeneral seviyesinde çok uluslu Güney Bölge Hava Unsur Komutanlığı’nın İtalya’dan Türkiye’ye taşınarak, İzmir’de kurulması karara bağlanmıştır. Bu karargahın komutasıyla ilgili teknik düzenlemeler çok kısa bir zamanda tamamlanarak, karargahın önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanmıştır.

Uzun süreli bir çalışmanın sonucu olan ve NATO Savunma Bakanlarınca onaylanan bu son karar memnuniyetle karşılanmıştır.