NO:101;- 7 Temmuz 2004, KKTC'yle Doğrudan Ticarete Yönelik Yeni AB; Tüzük Taslağı Hk.;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) AB arasında doğrudan ticarete imkan tanıyan yeni Tüzük taslağı AB Komisyonu tarafından bugün kabul edilmiştir. Tüzüğün yürürlüğe girebilmesi için, taslağın AB’ye üye ülkeler tarafından onaylanması gerekecektir.

Taslağı, KKTC’nin tecridinin giderilmesi yönünde 26 Nisan 2004 tarihli AB Dışişleri Bakanları toplantısında ortaya konulan siyasi iradenin hayata geçirilmesi bağlamında başlatılan süreçte önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ayrıca, Tüzük yürürlüğe girdikten sonra, hükümlerinin fiilen uygulanabilmesi için  üye ülkelerin ve AB Komisyonu’nun -ulaştırma bağlantıları başta olmak üzere- gerekli koşulları mümkün olan en kısa sürede oluşturması önem taşıyacaktır.

Türkiye, Tüzüğün yürürlüğe girişine ve uygulanmasına dair süreci  tabiatıyla yakından takip etmektedir.