No:100 - 29 Haziran 2006, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü´nün Ülkemize Ziyareti hk.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Sayın Mohamed ElBaradei, Sayın Bakanımızın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler’in davetlisi olarak, 6–9 Temmuz 2006 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında UAEA Genel Direktörü ElBaradei Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve Sayın Güler tarafından kabul edilecek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) “Harvesting Nuclear Energy” konulu bir konferans verecek ve Ankara ile İstanbul’da bir dizi temas ve incelemelerde bulunacaktır.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği nükleer enerji programı nedeniyle Ajans ile esasen mevcut olan yakın işbirliği daha da gelişecektir. Sözkonusu ziyaret, ülkemizin nükleer enerji programı hakkında Genel Direktör ile görüş değişiminde bulunulacak olması açısından önem taşımaktadır.