No:100 - 2 Temmuz 2007, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Terör Eylemleri hk.;

 

İngiltere’nin başkenti Londra’da 29 Haziran 2006 tarihinde patlayıcı düzeneği bulunan iki aracın etkisiz hale getirilmesi üzerine akim kalan terör eylemi girişimleri ve 30 Haziran 2007 günü Glasgow Havaalanı’na karşı gerçekleştirilen terör saldırısı, terörün hala en öncelikli uluslararası tehdit olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.

Kendisi de PKK terörü ile mücadele etmekte olan ülkemiz, terörizmin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı, kaynağı, gerekçesi ve iddiası ne olursa olsun kınanması yönündeki görüşünü tüm uluslararası, bölgesel ve ikili temaslarında kuvvetle vurgulamakta ve terörizmi en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlali olarak nitelendirmektedir.

Bu vesileyle, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden küresel nitelikteki terör belasına karşı, birlikte, kararlı bir şekilde ve eşgüdüm içerisinde mücadele etmek gerektiğine inanan Türkiye’nin, İngiltere hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyor ve sözkonusu girişimleri şiddetle kınıyoruz.