No:1 -;6 Ocak 2003

5 Ocak 2003 tarihli bir günlük gazetede “Yakış: Tek çare Saddam’a sürgün” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış’ın bu haberde yer aldığı şekilde anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek herhangi bir beyanı olmamıştır. Eğer bu haber, 3 Ocak günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir mülakatından kaynaklanıyor ise, sözkonusu mülakatın ilgili bölümü şu şekilde cereyan etmiştir:

Soru: “Bir Arap formülünden bahsediliyor. Saddam Hüseyin’in bir başka ülkeye -belki bir Arap ülkesine, hatta Rusya’nın adı geçiyor- sürgüne gönderilmesi. Böyle bir formülün –oradaki tecrübenize dayanarak- geçerliliği var mı? Ne dersiniz?”

Cevap: “Geçerliliği var tabii. Kabul edecek Arap ülkesinin de bulunabileceğini düşünüyorum. Yani bu formül niye geçerli olmasın ki? Arap ülkeleri arasında bu şekilde bir çıkış yolunu hararetle destekleyecek olanlar da vardır.”

Sözkonusu mülakatta soruna barışçı bir çözüm bulunması için bütün gayretlerin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Sayın Bakanın bu yanıtının, Saddam Hüseyin’in sürgüne gönderilmesinin tek çare olarak görüldüğü şeklinde anlaşılması mümkün değildir.