No:1 -;5 Ocak 2004, Kıbrıs Sorunu hk.

Bakanlığımızca 30 Aralık 2003 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek arzu ve hedefidir. 

Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından, muhtemel bir görüşme sürecinde Türk tarafının pozisyonunun  belirlenmesine yardımcı olacak hazırlıklar, başından itibaren Genelkurmay Başkanlığımızla gerekli istişareler ve değerlendirmeler zamanlıca ve düzenli olarak yapılagelerek sürdürülmüştür. Dolayısıyla, yapılan çalışmalar ortak bir tutumun belirlenmesine yöneliktir. Bu süreçle ilgili olarak bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberler bu bakımdan gerçeği yansıtmadığı gibi, hem müzakereler yoluyla Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına ve Türkiye’nin milli çıkarlarına, hem de bu önemli aşamada Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğüne zarar verici niteliktedir. 

Bakanlığımız, milli bir dava olan Kıbrıs konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının takipçisidir. Bu bakımdan sözkonusu yayında yeralan iddia ve ifadeler hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır ve Bakanlığımızca üzüntüyle karşılanmıştır.