No: 71, 31 Mart 2010, Sırbistan Cumhuriyeti Parlamentosu Tarafından Kabul Edilen Bildiri Hk. No: 70, 31 Mart 2010, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 69, 29 Mart 2010, Moskova’da Meydana Gelen Terörist Saldırılar Hk. No: 68, 27 Mart 2010, Irak Seçimleri Hk. No: 67, 24 Mart 2010, Sudan Hükümeti ile Özgürlük ve Adalet Hareketi (LJM) Arasında İmzalanan Çerçeve Anlaşması ve Ateşkes Anlaşması Hk. No: 66, 24 Mart 2010, Sayın Bakanımızın Makedonya Ziyareti Hk. No: 65, 22 Mart 2010, Batı Şeria’daki Yahudi Yerleşimlerinden Filistin Köylerine Yönelik Taciz Saldırıları Hk. No: 64, 20 Mart 2010, İKÖ "Darfur Donörler Konferansı" Hk. No: 63, 19 Mart 2010, Filipinler Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alberto Romulo'nun Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 62, 17 Mart 2010, Sn. Bakanımızın Bulgaristan'ı Resmi Ziyareti Hk. No: 61, 12 Mart 2010, Şili'ye Yapılan Yardım Hk. No: 60, 12 Mart 2010, Lahor'da Meydana Gelen Terörist Saldırı Hk. No: 59, 12 Mart 2010, Nijerya'da Meydana Gelen Saldırılar Hk. No: 58, 11 Mart 2010, AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komiseri Stefan Füle'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 57, 11 Mart 2010, Sn. Bakanımızın Finlandiya Ziyareti Hk. No: 56, 11 Mart 2010, İsrail’in Doğu Kudüs’te 1600 Yeni Konut İnşasına İlişkin Kararı Hk. No: 55, 10 Mart 2010, İsrail ile Filistin Arasında Dolaylı Barış Görüşmeleri Hk. No: 54, 8 Mart 2010, Irak'ta Seçimler Hk. No: 53, 6 Mart 2010, Moritanya İslam Cumhuriyeti Dışişleri ve İşbirliği Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk. No: 52, 5 Mart 2010, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) AİHM Tarafından Etkin Bulunması Hk. No: 51, 5 Mart 2010, Sayın Bakanımızın İrlanda'yı Resmi Ziyareti Hk. No: 50, 5 Mart 2010, Irak'ta Düzenlenecek Parlamento Seçimleri Hk. No: 49, 4 Mart 2010, Cordoba'da Düzenlecek “Gymnich” Tipi Gayrıresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı Hk. No: 48, 4 Mart 2010,Türk-Yunan Yönlendirme Komitesi 15.Toplantısı Hk. No: 47, 3 Mart 2010, Afganistan ile 1 Mart 1921 Tarihinde İmzalanan İttifak Anlaşması’nın 89. Yıldönümü Hk. No: 46, 2 Mart 2010, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully'nin Ülkemizi Ziyareti Hk.
No: 52, 5 Mart 2010, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) AİHM Tarafından Etkin Bulunması Hk.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 22 Aralık 2005 tarihinde açıklamış olduğu Xenides-Arestis kararı uyarınca KKTC’de ihdas edilmiş bulunan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkinliğine ilişkin AİHM kararı bugün (5 Mart) açıklanmıştır.

AİHM kararında TMK’nın etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiği teyid edilmektedir. TMK’nın etkin bulunmasıyla GKRY vatandaşlarının KKTC’de 1974 öncesi sahip oldukları taşınmazlarıyla ilgili talep ve iddialarını öncelikle TMK’ya götürmeleri ve burada çözüm aramaları zorunlu hale gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, AİHM’deki mülkiyet davalarının öncelikle TMK’ya havale edilmesi gerekecektir. Öte yandan, bu karar, AİHM’in daha önceki kararlarında da altı çizilen, KKTC’de işleyen bir hukuk düzeninin mevcudiyetini de bir kez daha teyid etmektedir.

AİHM kararları uyarınca ihdas edilen ve Mart 2006 tarihinde çalışmaya başlayan TMK’ya bugüne kadar Rumlar tarafından 450’yi aşan başvuru yapılmış ve bu başvuruların 100’e yakını dostane çözümle sonuçlandırılmıştır. TMK bu suretle Kıbrıs sorununun en önemli veçhelerinden birini teşkil eden mülkiyet meselesinde Ada’da bugüne kadar hayata geçirilmiş tek etkin çözüm mekanizmasını teşkil etmektedir. Öte yandan bu karar, KKTC makamlarının tasarruflarının uluslararası hukukta tanınması ve Avrupa standartlarına uygunluğu anlamına da gelmektedir.

Kıbrıs meselesinin en karmaşık boyutunu oluşturan mülkiyet sorununun, kapsamlı bir çözüm içinde bir bütün olarak ele alınması ve BM parametreleri çerçevesinde çözümlenmesi tabiatıyla esastır. Nitekim, Türkiye halen Ada’da BM aracılığıyla sürdürülmekte olan kapsamlı çözüm müzakerelerine bu anlayışla destek vermektedir. Ancak, Türk tarafının adil ve kalıcı bir çözüme en kısa sürede ulaşılması için sarfettiği tüm çabalara karşın, bu hedefe odaklanmak yerine uluslararası yargı organları da dahil olmak üzere çareyi farklı mercilerde arayan Rum Yönetiminin, AİHM’in bu kararından gereken dersi alarak, Kıbrıs sorununun mülkiyet konusu dahil tüm yönlerini KKTC ile müzakere yolu ile biran önce çözümlemesi gerektiği sonucunu çıkaracağını umuyoruz.