No: 327, 11 Aralık 2013, Sayın Bakanımızın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı Vesilesiyle 12 Aralık 2013 Tarihinde Erivan’a Yapacakları Ziyaret Hk.

Sayın Bakanımız, kurucu üyesi olduğumuz ve Sekretaryasına İstanbul’da evsahipliği yaptığımız Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 12 Aralık 2013 tarihinde Erivan’da düzenlenecek olan 29. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Ermenistan’ı ziyaret edecektir.

Sözkonusu toplantı, üye ülkelerin, KEİ’nin işlevselliğine ivme kazandırılması ve örgüt içerisinde somut işbirliği projelerine odaklanılması amacına bağlılıklarını yinelemeleri açısından önem taşımaktadır.

29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda, KEİ 20. Yıldönümü Zirvesinde İstanbul’da kabul edilen ve ticaret, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim -teknoloji, turizm ve eğitim gibi birçok alanda, Örgütün 2020 yılına yönelik vizyonunu ortaya koyan Yeni Ekonomik Gündem Belgesi ile bu belgenin uygulanmasına dair Eylem Planı çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik performansa ilişkin değerlendirme yapılacak, ayrıca, üye ülkelerin müşterek beklentileri temelinde, Örgütün daha etkin ve görünür hale getirilmesine yönelik fikir teatisinde bulunulacaktır.