No: 325, 6 Aralık 2013, Güney Afrika Cumhuriyeti Kurucu Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın Vefatı Hk.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kurucu Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın 5 Aralık 2013 tarihinde vefat ettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Evrensel insanlık değerlerinin ileri götürülmesinde büyük pay sahibi efsanevi lider ve devlet adamı Mandela’nın, ırkçılıkla savaş, eşitlik, demokrasi ve adalet yolunda verdiği cesur ve onurlu mücadelesi, bu mücadelede uzlaşı arayışı ve affedicilikten de ödün vermemesi yüzyıllar boyu saygıyla hatırlanacak ve tüm dünyada gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir.

Ülkesine olduğu kadar Afrika’ya ve tüm dünyaya unutulmayacak bir insanlık mirası bırakan önder Mandela’nın acı kaybı nedeniyle dost Güney Afrika halkına en derin taziyelerimizi iletiyor, müteveffanın kederli ailesine sabır ve metanet diliyoruz.