No: 287, 16 Eylül 2022, Kırgızistan-Tacikistan Sınırındaki Çatışma Hk.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz.

Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz.