No: 282, 4 Aralık 2012, Ulusal Hava Savunmamızın Takviyesi Konusunda NATO Konseyi Kararı Hk.

Suriye’de devam eden krizin ulusal güvenliğimize teşkil ettiği tehdit ve riskler karşısında, 21 Kasım 2012 tarihinde yaptığımız resmi talebe cevaben, Kuzey Atlantik Konseyi, Dışişleri Bakanları seviyesinde 4 Aralık 2012 tarihinde yaptığı toplantısında, Türk halkı ve topraklarını savunmak ve İttifak sınırındaki krizin yatıştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla ulusal hava savunmamızın takviyesi konusunda mutabık kalmıştır. Bu çerçevede, Konsey, Almanya, Hollanda ve ABD’nin ülkemize Patriot bataryaları konuşlandırma niyetini memnuniyetle karşılamıştır.

 

Konsey Kararı çerçevesinde tüm Müttefikler, NATO’nun güneydoğu sınırındaki durumdan duydukları derin endişeyi dile getirmişler; ülkemize yönelik tehditleri caydırmaya ve ülkemizi savunmaya kararlı olduklarını açıklamışlar; İttifak güvenliğine olan taahhütlerini ve NATO halklarının ve topraklarının savunulmasına yönelik tam dayanışma ve kararlılıklarını yinelemişlerdir.

 

Ülkemizin talebi üzerine Kuzey Atlantik Antlaşmasının IV. Maddesi çerçevesinde 26 Haziran ve 3 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen Konsey toplantılarıyla başlatılan danışma süreci neticesinde NATO Dışişleri Bakanlarının aldıkları bu karar, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu karar, İttifak dayanışmasının ve birliğinin teyiden ve pratikte ortaya konulması bakımından önemlidir.

 

Alınacak bu önlemler kesinlikle taarruzi amaçlı değildir. Bu önlemler savunma amaçlıdır ve ülkemizin hava savunmasının takviyesine yöneliktir.

 

Bu savunma tedbirlerinin, uçuşa yasak bölge ihdasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sözkonusu unsurların konuşlandırılacağı yerler, gerekli askeri-teknik analizler sonucunda belirlenmektedir.

           

Türkiye, Suriye krizinin barışçı yollardan biran evvel çözümü amacıyla yapmakta olduğu girişimleri bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.