No: 275, 30 Kasım 2012, Filistin’in BM’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanması hk.

New York’ta 29 Kasım günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yapılan oylamada Filistin’in BM’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanmasına ilişkin karar tasarısının, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısını aşan, 138 oyla kabul edilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Filistin davasına verdiğimiz desteğin en üst düzeyde bir ifadesi olarak, ülkemizi oylamada Sayın Bakanımız bizzat temsil etmiştir. Sayın Bakanımız, oylama öncesinde BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada, Filistin halkına, Birleşmiş Milletler’in 1947’de aldığı kararla verilen kendi kaderini belirleme ve devlet olma hakkının tanınmasının uluslararası toplum için bir seçenek değil, ahlaki, siyasi, stratejik ve hukuki bir yükümlülük olduğunu ifade etmiştir. Gözlemci devlet kararının sadece bir başlangıç olduğunu, 1967 sınırları dahilinde barış içinde yanyana varolacak iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin bayrağı, tam üye olarak Birleşmiş Milletler’de diğer bayraklar arasında dalgalanıncaya kadar, Filistin halkına onyıllardır uygulanan zulüm ve haksızlığın sona ermiş sayılamayacağını vurgulamıştır. El Halil’den Ramallah’a, Kudüs-ü Şerif’den Gazze’ye tüm Filistinlilere seslenen Sayın Bakanımız, Türk halkının Filistinli kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ifade ederek, uluslararası toplumu kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış için her türlü çabayı göstermeye çağırmış, Filistin’in uluslararası camiadaki haklı yerine kavuşması gerektiğini dile getirmiştir.

Sayın Bakanımızın konuşmasından sonra geçilen oylamada, Filistin Devleti’ne Birleşmiş Milletler’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsünün verilmesini öngören karar 9 aleyhte ve 41 çekimser oya karşılık, 138 olumlu oyla kabul edilmiştir.

Bu tarihi oylamayla Filistin, uluslararası camiada tanınmış bağımsız ve egemen bir devlet olarak hakettiği konumu elde etme yönünde büyük bir adım atmıştır. Mazlum Filistin halkının baskı, zulüm ve acılarla dolu tarihinde yeni bir sayfa açan bu hayati karar, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun üyelerine anlamlı bir mesaj teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ezici bir çoğunlukla desteklenen, Filistin’e gözlemci devlet statüsü tanıyan bu kararla, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, tüm uluslararası topluma verilen bu önemli mesajın doğru algılanmasını temenni etmekteyiz.

Filistin meselesinde çözüm olmadan bölgede barış sağlanmasını beklemek gerçekçi değildir. Filistin liderliğinin iki devlet vizyon temelinde barış sürecini ilerletmeye yönelik tüm iyi niyetli ve yapıcı çabalarına rağmen İsrail, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini imkânsız hale getirecek politikalarıyla kalıcı ve adil bir barışın tesisine engel olmayı sürdürmektedir.

Türkiye, Filistin’in bugün kaydettiği tarihi aşamanın adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanmakta ve bu çerçevede, taraflar arasında iki devlet temelinde kapsamlı barış görüşmelerinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını teminen, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu göreve çağırmaktadır.

Filistin’in yakın gelecekte BM üyeliğine kabul edilmesi için çabalarımızı diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte kararlılıkla sürdürecek ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz.