No: 271, 26 Kasım 2012, Orta Doğu'nun Kitle İmha Silahlarından Arındırılması Konferansının Ertelenmesi Hk.

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının 2010 Gözden Geçirme Konferansında, bu yıl içinde yapılması planlanmış olan, Orta Doğu’da nükleer silahlar ve tüm kitle imha silahlarından arındırılmış bölge tesis edilmesi konulu uluslararası konferansın ertelenmesi kararını öğrenmekten hayal kırıklığı duymaktadır.

Bu girişim, hem içinde bulunulan kritik aşamada Orta Doğu için önemli bir güven arttırıcı önlem olacağı, hem NSYÖA Gözden Geçirme Sürecine kaydadeğer ivme sağlayacağı için, Konferansın en kısa süre içinde toplanması Türkiye’nin samimi beklentisidir.

Bu çerçevede, Konferansın en kısa sürede gerçekleştirilebilmesini teminen, tüm devletlere yapıcı bir yaklaşım benimsemeleri ve samimi gayret göstermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye, Kolaylaştırıcı olarak atanan, Finlandiyalı Büyükelçi Jaakko Laajava ve ekibinin çabalarını takdirle karşılamakta ve bu çabalara tam destek vermektedir.