#

No: 207, 22 Temmuz 2013, Ülkemizin Pasifik İttifakı’na Gözlemci Üye Olması Hk.

Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikamız doğrultusunda bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlarda da işbirliğimizin artırılması ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili’nin oluşturdukları Pasifik İttifakı’nın 29-30 Haziran 2013 tarihlerinde Kolombiya’nın Villa de Leyva şehrinde yapılan Bakanlar Toplantısında Türkiye ittifaka gözlemci üye olmuştur.

Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili arasında malların, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımı ile ticaretin serbestleştirilmesini öngören Pasifik İttifakı yaklaşık 200 milyon nüfuslu, 2 trilyon Dolar GSYİH’ya ve 1 trilyon Dolar dış ticaret hacmine sahip bir alanı kapsamaktadır.

Pasifik İttifakı’nın İstanbul’da bir ortak Ticaret Ofisi açması öngörülmektedir.

Ülkemizin gözlemci üyeliğinin bölgeyle siyasi diyaloğumuzu daha da güçlendireceği, başta ticaret ve karşılıklı yatırımlar olmak üzere kalkınma, bilim, turizm ve kültür alanlarında işbirliğimize katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.