No: 138 - 12 Eylül 2006, Orta Asya´da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına yönelik Antlaşma hk.

Türkiye, Nükleer  Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf bir ülke olarak, bu Antlaşmada öngörülen tüm diğer hedeflerin yanı sıra, Antlaşmanın VII. Maddesinde de teşvik edilen, ülkelerin bölgelerini nükleer silahlardan arındırma maksadıyla bölgesel düzenlemelere gitmelerini de başından bu yana desteklemiş ve bu arzusunu çeşitli zamanlarda dile getirmiştir.

Orta Asya’da nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için bölge ülkelerinin 1997 yılında başlatmış oldukları çabaların 8 Eylül 2006 tarihinde imzalanan bir Antlaşma ile hayata geçirilmesi, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye yönelik olumlu ve örnek bir adım teşkil etmiş ve büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.