Maldivler'in Ekonomisi

Economy of Maldives (2018)

GSYİH (billion $)

5,3

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

4,8

Nüfus (bin) (2019)

530,957

Kişi Başına Gelir ($)

10.535

Enflasyon Oranı (%)

2,3

İşsizlik Oranı (%)

2,9

İhracat (milyar $)

139,6

İthalat (milyar $)

2,1

Ülkemizle Ticareti (milyar $) (2019)

46,5

Kaynak: EIU, Dünya Bankası

Başlıca Ticaret Ortakları: Tayland, Sri Lanka, Singapur, BAE, Hindistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Balık ve balık ürünleri

Başlıca İthalat Kalemleri: Yakıt, yağlar, makine ve elektronik ürünler

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Maldivler’le İthalat ve İhracat Rakamları

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2015

18,2

0,002

18,2

18,2

2016

35,6

0,5

36,1

35,1

2017

39,5

0,1

39,6

39,4

2018

64,5

0,01

64,5

64,5

2019

28,2

18,3

46,5

9,9

2020/3 ay

8,08

0,770

8,85

7,31

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Demir-çelik, nişasta ve malt

Başlıca İthal Ürünlerimiz: -

İki ülke arasında halihazırda ekonomik ikili işbirliği mekanizması bulunmamaktadır.

Maldivler’de “Aydeniz”, “Gürallar” ve “Alke-TURMAKS” isimli Türk firmaları hizmet vermektedir.

Turizm: Turizm gelirleri, Maldivler ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Hâlihazırda turizm sektörü gelirleri gayrisafi yurtiçi hâsılanın % 28’ini, döviz girdisinin ise % 60’tan fazlasını oluşturmaktadır. THY, 24 Kasım 2012 tarihi itibariyle İstanbul-Male uçuşlarını başlatmıştır. Uçuşlar halen haftada yedi sefer olarak sürdürülmektedir.