Kuzey Amerika Ülkeleri İle İlişkiler

Kara ve deniz alanları itibariyle dünyanın en büyük ikinci ülkesi (Kanada) ile dördüncü ülkesini (ABD) barındıran Kuzey Amerika kıtası ile ilişkilerimiz transatlantik bağlar ve ittifak ilişkileri çerçevesinde şekillenmektedir.

Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıcı 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ve ABD arasında 1830 tarihli bir ticaret anlaşması olmasına rağmen 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında ilişkiler oldukça sınırlı kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında farklı cephelerde yer almamız nedeniyle, diplomatik ilişkiler 1917-1927 yılları arasında kesintiye uğramıştır. Diplomatik ilişkiler 1927 yılında yeniden kurulmuş, bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler esasen II. Dünya Savaşı sonrasında gelişmiştir.

İki yakın müttefik ve ortak olan Türkiye ve ABD; günümüzde geniş bir coğrafyada ve birçok alanda kritik önem taşıyan konularda kapsamlı işbirliği yapmaktadır.

Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkiler 1943 yılında kurulmuştur. Türkiye, Kanada’nın başkenti Ottava’ya Büyükelçiliğini 1944 yılında, Kanada ise Ankara’ya Büyükelçiliğini 1947 yılında açmıştır. BM, NATO, AGİT, OECD ve G-20 üyeliğinin getirdiği ortak payda Kanada ile ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır.

ABD ve Kanada’da yaşayan Türk toplumu, Kuzey Amerika ile Türkiye arasında kültürel bir köprü oluşturmaktadır.