Katar'ın Siyasi Görünümü

Katar Devleti 3 Eylül 1971 tarihinde kurulmuştur. İdare şekli monarşi olan ülke, El Thani hanedanı tarafından yönetilmektedir. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani, 25 Haziran 2013 tarihinde yönetimi babası Şeyh Hamad Bin Khalifa El Thani’den devralmıştır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri Emir tarafından atanmaktadır.

35 üyeli Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) 1972 yılında kurulmuştur. Bakanlar Kurulu ile birlikte ülkenin yasama erkini oluşturmaktadır. Ülke bütçesinin ve yasaların ele alındığı istişari bir organdır.

2003’te halkoyuna sunularak kabul edilen yeni Anayasa’da, 45 üyeli bir Danışma Meclisi kurulması, Meclis’in 30 üyesinin seçimle belirlenmesi, diğer 15 üyenin Emir tarafından atanması öngörülmüştür. Anayasa, Emir tarafından onaylanmasının ardından 8 Haziran 2005 tarihinde Emirlik Kararnamesiyle yürürlüğe girmiştir.